Служба за стомстолошку здравствену заштиту

Дом Здравља Лесковац

Опис службе
Служба за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац као интегрални део основне здравствене заштите за основни циљ има очување и унапредјење здравља уста и зуба.
Служба за Стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту становништва и пружа услуге на примарном и секундарном нивоу, које представљају интегрални део основне здравствене заштите. Служба за стоматолошку здравствену заштиту: систематски прати и проучава стање стоматолошке здравствене заштите, испитује и примењује методе раног откривања, спречавања и лечења стоматолошких обољења. Организује превентивни рад са приоритетним групама становништва, спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника и пружа све врсте услуга по специјалностима.
Стоматолошке услуге пружају се осигураницима из чл. 41 Закона о обавезном осигурању на терет средстава здравственог осигурања, и тржишно по економским ценама осигураницима који нису обухваћени овим чланом. Ванстандарднене услуге пружају се свим осигураницима по економском ценовнику.
Служба за стоматолошку здрабвствену заштиту покрива подручје општине Лесковац,а у домену специјалности стоматолоошке протетике,оралне хирургије,парадонтогије и оралне медицине подручје Јабланичког управног округа.
Унутрашњом организацијом службе извршена је подела на два одељења :
Одељењје за превенцију и лешење деце и омладине,које у свом саставу има:
Одсек дечје превентивне стоматологије
Одсек ортопедије вилица са зубном техником и Ро кабинетом
Одељење за превенцију и лечење одраслих које у свом саставу има:
Одсек опште стоматологије
Одсек болести уста и зуба
Одсек оралне хирургије
Одсек стоматолошке протетике са зубном техником
Уоквиру стоматолошке заштите деце и омладине а на бази територијалне покривености општинског подручја постоје стоматолошке ординације у Дечјем диспанзеру у Лесковцу, у ОДЗ у Вучју и Грделици као и стоматолошке ординације у 7 основних, 2 средње школе и 1 у предшколској установи.
Радно време ових пунктова:
Дечји диспанзер-сваког радног дана и суботом од 7-20
Ординације у школама:
О. Ш" Вожд Карађорђе"---понедељак,среда,четвртак,петак од 7-14 и 30
О.Ш."Васа Пелагић" ---- понедељак, уторак, среда, четвртак од 7-14 и 30
О.Ш."Трајко Стаменковић" -- сваког радног дана од 7-14 и 30
О.Ш."Вук Караџић"----- сваког радног дана од 7-14 и 30
О.Ш."Коста Стаменковић"-- сваког радног дана од 7-14 и 30
О.Ш."Радоје Домановић"у Манојловцу--- петак од 7-14 и 30
Вртић"Наше дете"-----среда од 7-14 и 30
О.Ш."Јосиф Костић"----- сваког радног дана од 7-14 и 30(због реновирања школе ординација тренутно не ради )
Гимназија-------- понедељак, уторак, четвртак, петак од 7-14 и 30
Техничка школа "Раде Металац"-- сваког радног дана од 7-14 и 30
специјална школа 11 октобар ---- уторак од 07-14 и 30
Постоји укупно 18 изабраних тимова за децу и омладину.
У оквиру стоматолошке здравствене заштите одраслих имамо стоматолошке ординације у којима раде изабрани стоматолози и специјалисти смештене у Дому здравља Лесковац,ординације изабраних лекара У ДЗ у Вучју и Грделици и ординацију у амбуланти Брестовац.
Радно време ових пунктова:
ДЗ Лесковац,ОДЗ Вучје и ОДЗ Грделица сваког радног дана и једне суботе у месецу 7-20
Истурене амбуланте
Брестовац -- сваког дана и једне суботе у месецу 7-20
Ординација за хитне стоматолошке интервенције ради сваке ноћи од 20 - 06 (ноћно дежурство), у дане викенда, државних и верских празника од 00-24.
Постоји укупно 5 изабраних тимова за одрасле.
У Служби за стоматолошку здравствену заштиту запослено је укупно 93 здравствених радника.
Квалификациона структура запослених:
26 специјалиста (дечја прев.стом.,ортопедија вилица,општа стоматологија, болести уста и зуба, парадонтологија, орална хирургија,стоматолошка протетика)
8 доктора стоматологије
1 више мед. сестра
45 мед. сестара ССС
11 зубних техничара ССС
2 ренген техничара

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started